Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace

Adresa: 
Staniční 72
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724176700
Ředitel: 
Bc. Lenka Šlechtová
Počet volných míst:
50
Adresa poskytování vzdělání: 
Staniční 72

Informace školy

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Sběr všech přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

čtvrtek 02.05.2019   15.00 - 17.00 hodin – hospodářský pavilon mateřské školy

pátek 03.05.2019  13.00 - 15.00 hodin - hospodářský pavilon mateřské školy

Vydávání rozhodnutí o přijetí

středa 15.05. 2019   15.00 – 17.00 hodin – ředitelna mateřské školy

čtvrtek 16.05.2019   10.00 – 12.00 hodin - ředitelna mateřské školy

 

Informace o mateřské škole.

Školka plná pohybu - provozní doba 6.30 - 17.30 hodin

Zápis do 54. mateřské školy, Staniční 72, se sportovním zaměřením   

Co nabízíme?

 • provozní dobu od 6.30 do 17.30hodin
 • cca 30 - 40 volných míst pro školní rok 2019/2020
 • speciální předškolní přípravu pro děti s odloženou školní docházkou
 • mladý, dynamický, neopotřebovaný pedagogický kolektiv, i zkušení pedagogové
 • 60% vysokoškolsky vzdělaných pedagogických pracovníků (Bc., Mgr.)
 • pravidelnou týdenní logopedickou péči školské logopedky
 • denní péči speciálního pedagoga - etopedie, psychopedie
 • odborné individuální konzultace pro rodiče k výchově, vzdělávání dětí
 • celoročně k výběru až 10 zájmových kroužků, provozovaných v odpoledních hodinách v MŠ ve spolupráci se Střediskem volného času Radovánek, Pallova ul.
 • celoroční plavání v bazénu na Slovanech
 • celoroční bruslení v Třemošné pod vedením dětských profi trenérů
 • estetickou výchovu kvalitní úrovně (hudební výchova, výtvarná výchova, rukodělné činnosti)
 • výuku angličtiny pro pokročilé i pro začátečníky hravými formami
 • několikrát ročně pořádání sportovních her pro děti
 • několikrát za rok exkurze, výlety
 • zajímavě koncipované pobyty venku, převážně aerobního charakteru
 • zdravou výživu využitím moderních technologií se zachováním maximální nutriční hodnoty jídel
 • celoškolní Akademie pro děti, rodiče i veřejnost

   prezentaci 54.mateřské školy se sportovním zaměřením najdete na  www.sportovnimsplzen.cz

Mateřská škola vytváří podmínky pro každodenní pravidelné, soustavné a opakující se pohybové činnosti.

Zabezpečuje tak:

 • získávání a zdokonalování pohybových dovedností nelokomočních, lokomočních a manipulačních
 • posilování tělesné – svalové a aerobní – i psychické zdatnosti
 • rozvoj pozitivních hodnot ve vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu
 • posílení samostatnosti, schopnosti rozhodovat se

Denní režim a program činností je stanoven tak, aby respektoval:

 • individuální potřebu pohybu
 • individuální předpoklady a individuální úroveň v pohybových dovednostech i v úrovni zdatnosti
 • omezenou schopnost soustředit se a setrvávat ve statistických polohách
 • touhu po informacích, zkoušení a experimentování
 • umožňovat a provokovat oboustrannou komunikaci, diskusi a účast dětí při stanovování pravidel
 • schopnost samostatně přemýšlet a vyvozovat poznatky
 • podněcovat vytváření vztahů mezi dětmi při činnostech
 • ale vyžadovat přiměřenou odpovědnost dětí za své chování (při porušování pravidel)

Dítě bude mít každodenně k dispozici:

 • prostor a pomůcky ke spontánním pohybovým činnostem
 • částečně i zcela řízené pohybové činnosti, které podněcují ke zvládání nových dovedností
 • pohybové dovednosti individuálně přiměřené, tedy různou úroveň úkolů a dovedností
 • pravidelné intenzivní aktivity pro zlepšování zdatnosti (řízené i spontánní)
 • přístupné informace o těle, pohybu a zdraví, propojené s praktickými činnostmi
 • pozitivní vztah dospělých k dětským pohybovým aktivitám
 • bezpečné prostředí
 • estetické prostředí
 • smysluplná pravidla
 • diskusi k tématům a pravidlům
 • dodržování pravidel
 • otázky, které ho povedou k poznání
 • různé možnosti řešení – výběr řešení a vlastní volbu i tvorbu
 • příležitost k experimentování
 • pozitivní přijetí a ocenění dětí
 • spolupráci a komunikaci s ostatními
 • otevřenost školy k rodičům a okolí.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2811243527 2 362.06 Staniční 72
2 3498348544 2 081.26 Staniční 72
3 7469015044 2 062.44 Staniční 72
4 4863015688 2 060.68 Staniční 72
5 6809009408 2 046.24 Staniční 72
6 5332211968 2 043.54 Staniční 72
7 8087822592 2 042.70 Staniční 72
8 2912972032 2 042.52 Staniční 72
9 5603745536 2 042.24 Staniční 72
10 6282337936 2 041.74 Staniční 72
11 3079371789 2 041.48 Staniční 72
12 9661221888 2 041.44 Staniční 72
13 3197382528 2 041.42 Staniční 72
14 4617882881 2 041.28 Staniční 72
15 8166751488 2 040.68 Staniční 72
16 3236373888 2 040.36 Staniční 72
17 2474135808 2 040.26 Staniční 72
18 8241982976 2 040.08 Staniční 72
19 4354780032 1 727.24 Staniční 72
20 1007480032 1 727.08 Staniční 72
21 3861058304 1 726.90 Staniční 72
22 2701262596 1 726.72 Staniční 72
23 4585102848 1 726.70 Staniční 72
24 5667056128 1 726.64 Staniční 72
25 5919414016 1 726.42 Staniční 72
26 6874014464 1 726.34 Staniční 72
27 4566857216 1 726.34 Staniční 72
28 2405293824 1 726.32 Staniční 72
29 4059105792 1 726.06 Staniční 72
30 5149508864 1 726.04 Staniční 72
31 4783451648 1 725.52 Staniční 72
32 3608043584 1 725.44 Staniční 72
33 7163039232 1 725.42 Staniční 72
34 7536194568 1 725.22 Staniční 72
35 9297159808 1 725.18 Staniční 72
36 7449723648 1 724.94 Staniční 72
37 5162380384 1 724.92 Staniční 72
38 2687058944 1 724.82 Staniční 72
39 5018355286 1 640.94 Staniční 72
40 3065686272 1 603.98 Staniční 72
41 9086984322 1 281.42 Staniční 72
42 6259996161 1 280.42 Staniční 72