Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Družby 4
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
378 027 900, 724 146 944
Ředitel: 
Bc. Iveta Vernerová
Počet volných míst:
29
Adresa poskytování vzdělání: 
Družby 4

Informace školy

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 30

Naše mateřská škola prošla v roce 2015 rozsáhlou modernizací. Provoz byl ukončen k 15. 6. 2015 a znovu zahájen 21. 9. 2015. Celá stavba se stihla v době letních prázdnin.
Modernizace se týkala nového zateplení, střechy a fasády. Uvnitř se měnila elektroinstalace, ústřední topení a vzduchotechnika. Opravovaly se všechny povrchy stěn a stropů, pokládaly se nové podlahové krytiny. Celá mateřská škola se malovala. Budova je vybavena novými videotelefony.

V létě 2018 začala úprava vnitrobloku za poštou, která se týkala i naší 50. MŠ. Došlo k úpravě pozemku zahrady mateřské školy, bylo zhotoveno nové oplocení a zadní vrátka do zahrady. Po dokončení na podzim 2018 vznikla nová parkovací místa i pro rodiče odvážející děti do naší MŠ. Věříme, že rodičům nová parkovací místa usnadní cestu do školky i ze školky při vyzvedávání  dětí.

Provoz naší MŠ je od 1. 1. 2016 prodloužen - od 6.00 hod do 17:00 hod.

Budova mateřské školy je dvoupatrová, čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí. V přízemí je ředitelna, čtyři šatny dětí, kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, hygienická zařízení a interaraktivní herna. V suterénu se využívá prádelna, sklepy, sklady. V každém poschodí najdeme dvě třídy s hernami, sociálním zařízením a kuchyňkou.V obou patrech jsou zřízeny knihovny.
Škola je obklopena rozsáhlou zatravněnou zahradou se vzrostlými stromy a keři, které poskytují v letních měsících dostatek stínu k dětským hrám a odpočinku. Zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti s ochrannými plachtami, sestavami se skluzavkami, houpačkami, houpadly, opičí drahou, balanční kladinkou, řetězovým mostem, lavičkami, domečky, překážkami a kolotoči. Nově dělají dětem na zahradě radost dřevěný vláček, houpadla, prolézací tunel a piknikový stůl s lavičkami. Zahrada poskytuje dostatek možností k pohybu a je celoročně využívána jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách. Všechny třídy a herny jsou prostorné, dostatečně osvětlené a vybavené nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Na hračky i různé pomůcky děti dosáhnou, mohou si je samy vzít, manipulovat s nimi. Jejich množství je dostačující, nabídka se neustále dle možností doplňuje. Děti se podílejí výtvory na výzdobě tříd a šaten. Tímto prostory aktivně dotvářejí a dávají jim útulnější ráz.
Název našeho ŠVP „Já s písničkou jdu jako ptáček tralala lala …..“ napovídá, že nezastupitelné místo v našem vzdělávacím programu má hudba, zpěv, hudebně pohybové aktivity. Dále se zaměřujeme na ekologickou výchovu a podporujeme výchovu ke zdraví. Spolupracujeme s 22. ZŠ, PPP, SPC, Domovem pro seniory, Policií, Záchrannou stanicí živočichů, ZOO, studenty medicíny, hasiči a dalšími partnery včetně našeho zřizovatele MO Plzeň 4.
Naše mateřská škola nabízí plavání, sboreček, angličtinu a léčebný program "Perličky". Kromě toho si také hrajeme, cvičíme, zpíváme, přednášíme, malujeme, kreslíme, sportujeme, pomáháme si a máme se rádi, protože jsme všichni kamarádi... Přejeme si, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. „Dětství je ostrov, na který se vracíme po celý život.“.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 4890827264 2 360.98 Družby 4
2 7443609665 2 086.90 Družby 4
3 9319159552 2 084.56 Družby 4
4 8126160896 2 084.28 Družby 4
5 5510871936 2 082.06 Družby 4
6 6523820828 2 081.62 Družby 4
7 6818441344 2 063.96 Družby 4
8 2878533376 2 062.34 Družby 4
9 6193152157 2 046.72 Družby 4
10 2108985344 2 043.52 Družby 4
11 4781076487 2 042.00 Družby 4
12 7274053632 2 041.96 Družby 4
13 9064918016 2 041.88 Družby 4
14 3467670016 2 041.86 Družby 4
15 9848455168 2 040.48 Družby 4
16 2538905611 2 040.36 Družby 4
17 8830901504 2 040.34 Družby 4
18 6023384965 2 040.14 Družby 4
19 2711602176 1 727.28 Družby 4
20 6216086528 1 727.26 Družby 4
21 5034077696 1 726.52 Družby 4
22 2222411523 1 726.46 Družby 4
23 7623000448 1 726.24 Družby 4
24 3372160704 1 725.22 Družby 4
25 5299088645 1 724.96 Družby 4
26 5206507527 1 724.82 Družby 4
27 7663820875 1 724.78 Družby 4
28 5203346432 1 724.64 Družby 4
29 5908627968 1 724.62 Družby 4