Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1171

46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Fibichova 4
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
725434413
Ředitel: 
Karolína Štěpková
Počet volných míst:
16
Adresa poskytování vzdělání: 
Fibichova 4
Lidická 3

Informace školy

Naše škola je školou rodinného typu. Má čtyři třídy s kapacitou 83 dětí. Školu tvoří dvě pracoviště. Obě pracoviště včetně ředitelství se nachází v klidném prostředí ve vilových čtvrtí Plzeň – Bolevec, na adrese Fibichova 4 a Lidická 3. Program školy s názvem „Duhový rok" je zaměřen na rozvíjení pohybových aktivit, výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, na vytváření základních poznatků o možnostech ochrany našeho životního prostředí a na spolupráci s rodiči. Ve všech třídách jsou uplatňovány hravé a prožitkové formy a metody práce. Program je zaměřen na všestranný rozvoj dětí, u starších dětí postupně zvyšujeme nároky pro rozvíjení tělesné zdatnosti (turisticko poznávací vycházky, sportovní vyžití na školních zahradách a estetické prožitky. Doplňkovým programem je práce v keramické dílně, předplavecká výchova, ozdravný cyklus v infa sauně. Pro děti a celé jejich rodiny připravujeme pravidelně společná rodinná odpoledne se zajímavým programem. Podrobnější informace o škole naleznete na našich webových stránkách.