Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Dvořákova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
724 276 867
Ředitel: 
Bc. Pavlína Ostrovská
Počet volných míst:
50
Adresa poskytování vzdělání: 
Dvořákova 4
Dvořákova 18

Informace školy

 

27. mateřská škola Plzeň:

 prostorná čtyřtřídní hlavní budova a nedaleké dvoutřídní odloučené pracoviště se nachází v Plzni na Borech, v jedné z nejhezčích i nejklidnějších čtvrtí krajského města. Obě budovy obklopují  zahrady plné různých rostlin, dřevin a herních prvků pro děti. Zahrady jsme pro děti vytvořili tak, aby byly pro děti velmi pestré, podnětné a probouzely v nich vztah k přírodě. Zahrada u hlavní budovy školy má nově bylinkovou zahrádku s různými druhy bylin, o které se děti starají. Novým prvkem této zahrady je i velká trampolína, která rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci pohybu u dětí. Zahradu u hlavní budovy využívají také děti z odloučeného pracoviště.

Při prvním pohledu na objekt naší MŠ jistě každého upoutá nevšední vzhled. Fasáda v žlutooranžové kombinaci je pomalována obrázky členů rodiny želviček. Tato skutečnost byla vybrána záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (název ŠVP: ,,Být spokojený jako želva“). Živé dvě želvičky se nachází v mašince v přízemní chodbě hlavní budovy. K estetické výzdobě  interiéru používáme převážně přírodní materiály, veselé barevy, výrobky dětí i dospělých.

Každá z šesti tříd mateřské školy je vybavena dřevěným nábytkem s vysokou funkčností a estetickou hodnotou. Výška nábytku odpovídá vzrůstu dětí. Herny jsou vybaveny šplhadly a houpačkami, které slouží k pohybovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách jsou umístěny i horolezecké stěny, které rozšiřují pohybovou nabídku a uspokojují i hyperaktivní děti. V každé třídě se nachází dostatek her, hraček a vybavení pro hry a všestranné vzdělávání dětí.

Sociální zařízení je vybavené vodovodními bateriemi s namíchávanou vodou (děti se mohou samostatně obsluhovat bez nebezpečí, že se opaří). K rozvoji sebeobslužných činností přispívá též vybavení tříd termonádobami, které se nenáročně obsluhují a děti se mohou napít bez asistence druhé osoby. Na pitný režim klademe mimořádný důraz a to i při pobytu na zahradě v teplém období roku.

Pět tříd mají maximální kapacitu naplnění 25 dětmi, jedna třída na odloučeném pracovišti má maximální kapacitu naplnění 10 dětmi.

Součástí MŠ je i prostorná a dobře vybavená školní kuchyně s denní kapacitou 135 jídel pro děti a 24 jídel pro zaměstnance. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře, chutně, zdravě a jídla jsou esteticky upravena při servírování. Na odloučené pracoviště se jídla dováží.

Provozní doba v mateřsté škole je:

Dvořákova 4:     6.30 - 16.30 hodin

Dvořákova 18:   6.30 - 16.00 hodin

V době prázdnin je zpravidla v provozu hlavní budova - Dvořákova 4 (podle počtu přihlášených dětí je v provozu počet tříd).

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 9510710784 2 382.18 Dvořákova 4
2 9189077248 2 362.60 Dvořákova 4
3 7153903104 2 362.40 Dvořákova 4
4 9251566083 2 361.82 Dvořákova 4
5 3256024576 2 361.22 Dvořákova 4
6 3003852284 2 361.04 Dvořákova 4
7 2422702723 2 086.88 Dvořákova 4
8 4062079488 2 084.92 Dvořákova 4
9 3517017088 2 080.94 Dvořákova 4
10 4479612928 2 080.90 Dvořákova 4
11 6083048963 2 080.86 Dvořákova 4
12 8598164992 2 080.72 Dvořákova 4
13 2573900032 2 080.60 Dvořákova 4
14 4006144312 2 080.56 Dvořákova 4
15 9688934086 2 080.54 Dvořákova 4
16 9814903361 2 080.52 Dvořákova 4
17 3738870272 2 080.42 Dvořákova 4
18 7760327424 2 080.08 Dvořákova 4
19 9148461568 2 080.08 Dvořákova 4
20 3124242245 2 080.06 Dvořákova 4
21 8430018566 2 064.82 Dvořákova 4
22 6140935424 2 064.52 Dvořákova 4
23 5588366087 2 063.02 Dvořákova 4
24 3819425024 2 062.80 Dvořákova 4
25 2620715008 2 061.26 Dvořákova 4
26 9101399043 2 060.24 Dvořákova 4
27 5545197152 2 047.10 Dvořákova 4
28 2972459524 2 047.06 Dvořákova 4
29 8929719042 2 046.80 Dvořákova 4
30 5213532163 2 046.14 Dvořákova 4
31 7364130816 2 045.92 Dvořákova 4
32 7328748878 2 045.70 Dvořákova 4
33 7868909056 2 045.64 Dvořákova 4
34 8437082368 2 045.54 Dvořákova 4
35 5597010944 2 045.42 Dvořákova 4
36 8927663104 2 045.34 Dvořákova 4
37 8325434944 2 045.26 Dvořákova 4
38 9171491847 2 044.96 Dvořákova 4
39 2582200064 2 044.88 Dvořákova 4
40 2921243522 2 044.76 Dvořákova 4
41 2514901766 2 044.68 Dvořákova 4
42 2664620288 2 044.64 Dvořákova 4
43 8143196672 2 044.38 Dvořákova 4
44 6115843045 2 044.34 Dvořákova 4
45 6135923844 2 044.32 Dvořákova 4
46 2268846084 2 044.10 Dvořákova 4
47 4551793924 2 043.94 Dvořákova 4
48 7631569289 2 043.46 Dvořákova 4
49 4745009664 2 043.38 Dvořákova 4
50 3557442567 2 043.36 Dvořákova 4
51 2673487616 2 041.34 Dvořákova 4