Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1171

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Schwarzova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
377 423 798
Ředitel: 
Věra Fikarová
Počet volných míst:
23
Adresa poskytování vzdělání: 
Schwarzova 4

Informace školy

Cílem našeho předškolního vzdělávání je získání důležitých základů pro život dítěte pro jeho další rozvoj učení a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, základy pro schopnost být sám sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě kulturní i multikulturní.

Ve výchovně vzdělávací práci tříd, kromě cílů uvedených ve Školním vzdělávacím programu školy, který je vypracovaný v souladu s dokumentem "Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání" se v letošním školním roce zaměřujeme na:

  • respektování a dodržování předem stanovených pravidel
  • samostatnost dětí, sebeobsluha
  • zvládnutí kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků
  • zapojení se do kolektivu, pohybovat se ve skupině dětí
  • spolupraci, přijímání autority
  • zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, starat se o ně, umět je uklidit
  • orientování se bezpečně ve známém prostředí
  • rozvoj jemné motoriky, počítačové a jazykové gramotnosti
  • správné držení těla a správné dýchání, zlepšování fyzické kondice
  • u nejstarších dětí na přípravu pro úspěšný vstup do další etapy života, nejen do školy