Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Schwarzova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
377 423 798
Ředitel: 
Věra Fikarová
Počet volných míst:
23
Adresa poskytování vzdělání: 
Schwarzova 4

Informace školy

Cílem našeho předškolního vzdělávání je získání důležitých základů pro život dítěte pro jeho další rozvoj učení a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, základy pro schopnost být sám sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě kulturní i multikulturní.

Ve výchovně vzdělávací práci tříd, kromě cílů uvedených ve Školním vzdělávacím programu školy, který je vypracovaný v souladu s dokumentem "Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání" se v letošním školním roce zaměřujeme na:

  • respektování a dodržování předem stanovených pravidel
  • samostatnost dětí, sebeobsluha
  • zvládnutí kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků
  • zapojení se do kolektivu, pohybovat se ve skupině dětí
  • spolupraci, přijímání autority
  • zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, starat se o ně, umět je uklidit
  • orientování se bezpečně ve známém prostředí
  • rozvoj jemné motoriky, počítačové a jazykové gramotnosti
  • správné držení těla a správné dýchání, zlepšování fyzické kondice
  • u nejstarších dětí na přípravu pro úspěšný vstup do další etapy života, nejen do školy

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5027470592 2 365.44 Schwarzova 4
2 2661496448 2 362.32 Schwarzova 4
3 7859501696 2 361.52 Schwarzova 4
4 2348119552 2 361.52 Schwarzova 4
5 5737605122 2 360.34 Schwarzova 4
6 2721782016 2 081.90 Schwarzova 4
7 3759911424 2 081.62 Schwarzova 4
8 6627394112 2 081.40 Schwarzova 4
9 2352144128 2 080.02 Schwarzova 4
10 4624281647 2 063.10 Schwarzova 4
11 5866944192 2 060.20 Schwarzova 4
12 3633023488 2 047.00 Schwarzova 4
13 6165663872 2 046.90 Schwarzova 4
14 7455701248 2 046.86 Schwarzova 4
15 2338395392 2 046.46 Schwarzova 4
16 2480321128 2 046.06 Schwarzova 4
17 8247918089 2 045.94 Schwarzova 4
18 8113172096 2 045.90 Schwarzova 4
19 4433823232 2 045.78 Schwarzova 4
20 4140376576 2 045.66 Schwarzova 4
21 7631785664 2 045.66 Schwarzova 4
22 7060164171 2 044.58 Schwarzova 4
23 5659399936 2 044.58 Schwarzova 4
24 4043762624 641.00 Schwarzova 4