Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace

Adresa: 
Na Celchu 711/33
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
377 240 116
Ředitel: 
Irena Mainzerová
Počet volných míst:
8
Adresa poskytování vzdělání: 
Na Celchu 33

Informace školy

Naše mateřská škola je urbanisticky včleněna do vnitrobloku klidné panelové zástavby. Jde o typizovanou třípodlažní budovu s rozsáhlou zahradou a členitým terénem. Škola má tři třídy pro děti od 3 - 7 let a jedno oddělení jeslí pro děti ve věku od 8 měsíců - 3 let.

Prostřednictvím vzdělávacího programu „Rok s přírodou čaruje, barvami krásu maluje " . Filosofie naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností , zájmů a potřeb. Rozvíjet péči o děti v návaznosti na výchovu v rodině a součinosti s ní.Tak , jak se nejdříve malé děti učí poznávat základní barvy , postupem času přibývají barvy doplňkové a jejich odstíny, tak i naším pedagogickým snažením je položit dítěti paletu základních znalostí, dovedností, zkušeností a návyků, na kterých budou děti celoživotně stavět a rozvíjet svůj vlastní svět plný barev a krás.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 4977175552 2 400.68 Na Celchu 33
2 2967888256 2 047.02 Na Celchu 33
3 6902809984 2 045.58 Na Celchu 33
4 2925645568 2 045.56 Na Celchu 33
5 5691858944 2 044.12 Na Celchu 33
6 7929695232 2 043.90 Na Celchu 33
7 3050314752 2 043.88 Na Celchu 33
8 6423864968 2 042.30 Na Celchu 33