Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace (pracoviště Zručská cesta 4)

Adresa: 
Malická 1
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
378 028 511
Ředitel: 
Mgr. Bohdan Franc
Adresa poskytování vzdělání: 
Zručská cesta 4

Informace školy

Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Dítě stojí ve středu zájmu i práce. Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti na základě vlastní aktivity. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Vzdělávání dítěte probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. „Příprava na školu“ je přirozenou součástí práce mateřské školy. Tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.