Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace (pracoviště Zručská cesta 4)

Adresa: 
Malická 1
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
378 028 511
Ředitel: 
Mgr. Bohdan Franc
Počet volných míst:
9
Adresa poskytování vzdělání: 
Zručská cesta 4

Informace školy

Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Dítě stojí ve středu zájmu i práce. Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti na základě vlastní aktivity. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Vzdělávání dítěte probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. „Příprava na školu“ je přirozenou součástí práce mateřské školy. Tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5343144965 2 081.68 Zručská cesta 4
2 4244461568 2 061.92 Zručská cesta 4
3 2442630144 2 060.92 Zručská cesta 4
4 7811907584 2 060.26 Zručská cesta 4
5 3653671424 2 047.02 Zručská cesta 4
6 8014253312 2 043.40 Zručská cesta 4
7 6467293696 2 042.66 Zručská cesta 4
8 4936824032 2 041.02 Zručská cesta 4
9 7292711936 1 727.12 Zručská cesta 4