Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace (pracoviště Zručská cesta 4)

Adresa: 
Malická 1
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
378 028 511
Ředitel: 
Mgr. Bohdan Franc
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
Zručská cesta 4

Informace školy

Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Dítě stojí ve středu zájmu i práce. Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti na základě vlastní aktivity. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Vzdělávání dítěte probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. „Příprava na školu“ je přirozenou součástí práce mateřské školy. Tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 4118905152 2 363.46 Zručská cesta 4
2 4467316729 2 065.58 Zručská cesta 4
3 3861274112 2 063.42 Zručská cesta 4
4 8351746562 2 063.30 Zručská cesta 4
5 9977850883 2 060.74 Zručská cesta 4
6 5567772163 2 046.60 Zručská cesta 4
7 6548066567 2 044.66 Zručská cesta 4
8 9156892164 2 044.18 Zručská cesta 4
9 2081073024 2 043.38 Zručská cesta 4
10 7034329856 2 042.86 Zručská cesta 4
11 8806564448 2 041.58 Zručská cesta 4