Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace (pracoviště Křížkova 2)

Adresa: 
Malická 1
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
378 028 511
Ředitel: 
Mgr. Bohdan Franc
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
Křížkova 2

Informace školy

Předškolní vzdělávání je založeno na individuálním získávání kompetencí. Každé dítě má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Dítě stojí ve středu zájmu i práce. Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Dítěti je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti na základě vlastní aktivity. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Vzdělávání dítěte probíhá nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. „Příprava na školu" je přirozenou součástí práce mateřské školy. Tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů" dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem. 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7200166912 2 385.50 Křížkova 2
2 3109863424 2 361.60 Křížkova 2
3 8667486727 2 361.40 Křížkova 2
4 7746478084 2 083.26 Křížkova 2
5 9538103687 2 083.20 Křížkova 2
6 2890534912 2 080.70 Křížkova 2
7 2916321884 2 080.32 Křížkova 2
8 8167843847 2 062.66 Křížkova 2
9 2849807366 2 045.78 Křížkova 2
10 9314942208 2 044.12 Křížkova 2
11 9436946688 2 043.96 Křížkova 2