Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Čapkovo náměstí 4
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
+420 606 468 212
Ředitel: 
Mgr. Kateřina Matoušíková
Počet volných míst:
22
Adresa poskytování vzdělání: 
Čapkovo náměstí 4

Informace školy

Zveme všechny rodiče a jejich dětičky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 4.4.2019 - více informací na webových stránkách.

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30. Školka má kapacitu 109 dětí. 

Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

Od září 2019 bude ve školce v rámci OP VVV Šablony II působit jednou týdně speciální pedagožka, která bude u dětí provádět diagnostické testy, testy školní zralosti, testy laterality, bude se věnovat dětem s odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, atd. Také bude prováděna u dětí logopedická depistáž a logopedická asistentka bude s dětmi s logopedickými problémy provádět nápravu řeči. 

Od září bude odpolední sportovní kroužek pro rodiče s dětmi, děti mohou zpívat ve školním pěveckém sboru Sluníčko, všechny děti se budou hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka v rámci dopoledních činností s učitelkou z naší mateřské školy a v odpoledních hodinách bude i nadále probíhat placená výuka AJ s externí lektorkou. Naše školka usiluje o získání certifikace "Rodiče vítáni",  kterou získá jen škola otevřená a přístupná rodičům, snažící se o co největší propojení školky a rodičů, zajímající se o názory rodičů na práci školy, atd.

Naše školka organizuje pro předškolní děti školu v přírodě na Šumavě, v prvním pololetí probíhá v bazenu na Slovanech plavecký kurz, do naší školky jezdí každý měsíc různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy do Újezda nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

Všechny paní učitelky chodí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školení a semináře a nové poznatky uplatňují ve své práci.

Školní vzdělávací program s názvem "Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět" končí v srpnu 2019 a nyní se připravuje zcela nový Školní vzdělávací program.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2531668608 2 401.84 Čapkovo náměstí 4
2 2887831104 2 367.04 Čapkovo náměstí 4
3 5422875136 2 362.72 Čapkovo náměstí 4
4 7501587456 2 080.72 Čapkovo náměstí 4
5 2685693442 2 080.52 Čapkovo náměstí 4
6 8795771904 2 080.52 Čapkovo náměstí 4
7 3065171968 2 060.70 Čapkovo náměstí 4
8 7251213312 2 046.92 Čapkovo náměstí 4
9 5185875456 2 046.62 Čapkovo náměstí 4
10 4448148992 2 045.96 Čapkovo náměstí 4
11 6084313680 2 044.94 Čapkovo náměstí 4
12 7183643843 2 044.94 Čapkovo náměstí 4
13 7377590016 2 044.88 Čapkovo náměstí 4
14 2934270208 2 044.26 Čapkovo náměstí 4
15 2262489552 2 044.00 Čapkovo náměstí 4
16 9389967365 2 043.64 Čapkovo náměstí 4
17 3640378112 2 043.54 Čapkovo náměstí 4
18 5780005888 2 043.44 Čapkovo náměstí 4
19 6248278016 2 043.30 Čapkovo náměstí 4
20 4506487936 2 043.12 Čapkovo náměstí 4
21 5894367488 2 042.66 Čapkovo náměstí 4
22 5597205248 2 041.72 Čapkovo náměstí 4