Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace (pracoviště Malesice)

Adresa: 
Americká třída 30
PSČ: 
30100
Městský obvod:
Plzeň 9 - Malesice
Telefon: 
377 331 145
Ředitel: 
Mgr. Eva Peisarová
Počet volných míst:
6
Adresa poskytování vzdělání: 
Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice

Informace školy

Prostředí a umístění naší MŠ samo o sobě určilo filozofii našeho vzdělávacího programu – zdravý život v přírodě.

Naším cílem je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech a naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví svému i okolí.

Naši MŠ jsme pojali jako místo, kde se děti naučí: základům správného chování, hygienickým návykům, chápat svou vlastní identitu, začlenit se mezi kamarády.

Prioritou je pro nás rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a tím pádem usnadnění jeho další životní cesty.

Každé dítě i dospělý potřebuje určitý životní rytmus a řád, body, které se opakují, jsou pravidelné. V naší škole se snažíme o vytvoření režimu, který zajistí dětem tělesnou i duševní pohodu. Nabízíme dětem takové činnosti, které rozvíjí jejich pozitivní myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým.

Původně bylo naším záměrem zařadit naší MŠ do programu „Zdravá mateřská škola“, ale došli jsme k názoru, že KAŽDÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ BÝT ZÁROVEŇ ŠKOLOU ZDRAVOU, proto jsme od tohoto cíle upustili.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3245406726 2 085.40 Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice
2 4590200832 2 041.62 Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice
3 3244917504 1 726.10 Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice
4 2773928490 1 725.82 Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice
5 2251232768 366.90 Ke Kostelu 3, Plzeň - Malesice