Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace (pracoviště Radčice)

Adresa: 
Americká třída 30
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 7 - Radčice
Telefon: 
378 028 420, 377 822 503
Ředitel: 
Mgr. Eva Peisarová
Počet volných míst:
10
Adresa poskytování vzdělání: 
Stromková 170/29, Plzeň-Radčice

Informace školy

Prostředí a umístění naší MŠ samo o sobě určilo filozofii našeho vzdělávacího programu – zdravý život v přírodě.

Naším cílem je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech a naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví svému i okolí.

Naši MŠ jsme pojali jako místo, kde se děti naučí: základům správného chování, hygienickým návykům, chápat svou vlastní identitu, začlenit se mezi kamarády.

Prioritou je pro nás rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a tím pádem usnadnění jeho další životní cesty.

Každé dítě i dospělý potřebuje určitý životní rytmus a řád, body, které se opakují, jsou pravidelné. V naší škole se snažíme o vytvoření režimu, který zajistí dětem tělesnou i duševní pohodu. Nabízíme dětem takové činnosti, které rozvíjí jejich pozitivní myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým.

Původně bylo naším záměrem zařadit naší MŠ do programu „Zdravá mateřská škola“, ale došli jsme k názoru, že KAŽDÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ BÝT ZÁROVEŇ ŠKOLOU ZDRAVOU, proto jsme od tohoto cíle upustili.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7442250882 2 364.22 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
2 4316582208 2 363.72 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
3 2533860864 2 045.98 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
4 4350231047 2 044.00 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
5 5286228481 2 040.72 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
6 4022794752 1 727.30 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
7 7406007808 1 727.18 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
8 2985820169 1 726.68 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
9 2529279808 1 726.46 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
10 7181839367 1 726.42 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice