Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace (pracoviště Radčice)

Adresa: 
Americká třída 30
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 7 - Radčice
Telefon: 
378 028 420, 377 822 503
Ředitel: 
Mgr. Eva Peisarová
Počet volných míst:
14
Adresa poskytování vzdělání: 
Stromková 170/29, Plzeň-Radčice

Informace školy

Prostředí a umístění naší MŠ samo o sobě určilo filozofii našeho vzdělávacího programu – zdravý život v přírodě.

Naším cílem je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech a naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví svému i okolí.

Naši MŠ jsme pojali jako místo, kde se děti naučí: základům správného chování, hygienickým návykům, chápat svou vlastní identitu, začlenit se mezi kamarády.

Prioritou je pro nás rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a tím pádem usnadnění jeho další životní cesty.

Každé dítě i dospělý potřebuje určitý životní rytmus a řád, body, které se opakují, jsou pravidelné. V naší škole se snažíme o vytvoření režimu, který zajistí dětem tělesnou i duševní pohodu. Nabízíme dětem takové činnosti, které rozvíjí jejich pozitivní myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým.

Původně bylo naším záměrem zařadit naší MŠ do programu „Zdravá mateřská škola“, ale došli jsme k názoru, že KAŽDÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ BÝT ZÁROVEŇ ŠKOLOU ZDRAVOU, proto jsme od tohoto cíle upustili.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 8516759552 2 361.32 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
2 5177438976 2 084.02 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
3 3518495488 2 081.74 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
4 9011335689 2 044.62 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
5 6379972608 2 043.24 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
6 4274026688 2 041.62 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
7 3305381123 2 040.96 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
8 2015279616 2 040.62 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
9 9804167168 1 727.18 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
10 4746101768 1 727.18 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
11 5255505929 1 727.00 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice
12 9609576192 1 284.12 Stromková 170/29, Plzeň-Radčice