Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017

I. Fáze: Vyplnění přihlášek

Od 18. 4. do 2. 5. 2017

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat pouze vyplněním elektronické přihlášky na těchto internetových stránkách.

Důležité informace:

  • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
  • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
  • Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou přihlášku, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
  • Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení dítěte, je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu.
  • Pro vyplnění přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte.

II. Fáze: Sběr přihlášek

3. 5. a 4. 5. 2017

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době stanovené ředitelkami MŠ.

  • O počtech volných míst na MŠ se informujte na těchto internetových stránkách.
  • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění   dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu.
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně, doporučujeme i s dítětem.

III. Fáze: Přijímací řízení

Od 5. 5. do 31. 5. 2017

V tomto období obdržíte informaci
o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

  • Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na těchto internetových stránkách od 10. 5..