Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017

I. Fáze: Vyplnění přihlášek

Od 18. 4. do 2. 5. 2017

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat pouze vyplněním elektronické přihlášky na těchto internetových stránkách.