Kritéria řízení

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2017/2018

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ

  1. děti spádové – 5ti letí či starší
  2. děti spádové – 4letí
  3. děti spádové – 3letí
  4. d