Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:1330Počet vydaných přihlášek:1003
 • 0. Základní informace od 19. 3. 2018
 • 1. Vydávání žádostí 16. 4. - 1. 5. 2018
 • 2. Sběr žádostí 2. 5. - 3. 5. 2018
 • 3. Přijímací řízení od 4. 5. 2018

Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
16. 4. - 1. 5. 2018
 
2.
Sběr žádostí
2. 5. - 3. 5. 2018
 
3.
Přijímací řízení
od 4. 5. 2018

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Na území města Plzně je vymezeno 6 školských obvodů mateřských škol:

 • Školský obvod Plzeň – 1 tvoří území městského obvodu Plzeň 1 (katastrální území Bolevec a Plzeň - část)
 • Školský obvod Plzeň – 2 tvoří území městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň - část) a území městského obvodu Plzeň 8 - Černice (katastrální území Černice)
 • Školský obvod Plzeň – 3 tvoří území městského obvodu Plzeň 3 (katastrální území Plzeň - část, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha)
 • Školský obvod Plzeň – 4 tvoří území městského obvodu Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd)
 • Školský obvod Plzeň – 5 tvoří území městského obvodu Plzeň 5-Křimice (katastrální území Křimice), území městského obvodu Plzeň 7-Radčice (katastrální území Radčice u Plzně), a území městského obvodu Plzeň 9-Malesice (katastrální území Malesice a katastrální území Dolní Vlkýš)
 • Školský obvod Plzeň - 6 tvoří území městského obvodu Plzeň 6-Litice (katastrální území Litice u Plzně) a území městského obvodu Plzeň 10-Lhota (katastrální území Lhota u Dobřan).

Více informací ke školským obvodům MŠ

Jaké jsou cíle projektu?

Poskytnout rodičům pro zápisy na školní rok 2018/2019 možnost vytvořit online žádost o přijetí.

Přínosy projektu:

 • Zajištění transparentnosti přijím. řízení
 • Poskytnutí rodičům online informací
 • Zjednodušení administrace
 • Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli

Jak postupovat?

Dříve než začne vydávání žádostí o přijetí, doporučujeme vám seznámit se s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2018 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné. Více informací naleznete zde

Popis průběhu přijímacího řízení a kritéria pro přijetí naleznete na těchto stránkách.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte žádost pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním). Žádost osobně doneste do vámi vybraných MŠ.

Více informací o přijímacím řízení